Európsky fond regionálneho rozvoja

Kvalita

Kvalita je jedným z troch základných kameňov našej spoločnosti.

Preto všetky pracovné procesy prebiehajúce v našej spoločnosti sú riadené systémom manažérstva kvality, ktorý je zárukou, že naším partnerom dodávame vysoko kvalitné produkty.

 

Certifikát ISO 9001:2015

 


Ľudia, skúsenosti a kvalita sú tri základné piliere PREMY s.r.o.